Pienriistanmetsästys

(päivitetty 6.3.2001)

Taivalkoskella kuten muuallakin maassamme erityisesti kanalintujen metsästys kiehtoo metsämiehiä. Taivalkoskella lintukannat ovat kehittyneet suotuisasti sitten 80-luvun suuren aallonpohjan. Kanalintusaaliit ovat 90-luvulla olleet yli kaksinkertaisia 80-lukuun verrattuna. Jatko näyttää varsin hyvältä.
Alla olevassa kaaviossa ulkopaikkakuntalaisten saalistiedot (Metsähallituksen myymät luvat) vuodesta 1996 lähtien on arvioitu, koska tarkkoja tietoja ei ole saatu. Metsähallituksen luvilla pyydetty saalismäärä on n. 1/3 osa kokonaissaaliista. Tilastossa on syytä huomioida se, että vuodesta 1995 lähtien Taivalkoskella on rajoitettu paikallisten asukkaiden kanalintujen pyyntiä yhteisesti sovituilla saaliskiintiöillä. Viime vuosien kiintiö on käsittänyt enintään vain muutaman linnun pyyntimahdollisuuden syksyssä. Metsoa on voinut pyytää enintään yhden linnun syksyssä.
Koillismaan alueen metsäkanalintukannat (varsinkin metso) ovat muusta maasta poikkeavasti kasvaneet 90-luvulla. Suurin syy lienee lintujen elinympäristömuutokset positiiviseen suuntaan. Entiset "Osaran-aukeat" kasvavat nyt nuorta metsää mm. metsojen soidinpaikkoja on ilmaantunut taas näille alueille. Metsänkasvattajat, Metsähallitus edelläkävijänä, ottavat riistan entistä paremmin huomioon metsienkäsittelyssään. Alla olevassa kaaviossa on kanalintukantojen kehitys kuvattu aina vuodesta 1964 lähtien eri indekseillä.
Jäniksiä on täällä yleensä ollut kohtuullisen hyvin ja metsästyspaine niitä kohtaan on ollut turhankin pieni. Kettukannat kävivät takavuosina huippulukemissa. Sittemmin pääosin jalkanarupyynnin myötä kettukannat ovat laskeneet ja jäniskannat vahvistuneet. Kertoneeko alla oleva kaavio siitä, että vahva kettukanta heikentää jäniskantaa?