Ampumarata (päiv. 25.6.2014)


25.6.2014 Kesän ammuntakokeet ja -harjoitukset

Liitteessä näkyy kesäkauden ammuntakoe ja -harjoituskalenteri. Ampumaradalle on saatu koe- ja harjoitusammuntaan uusi suojarakennus.
Ammuntakoe- ja harjoituskalenteri 2014

Taivalkosken riistanhoitoyhdistyksen ampumarata sijaitsee kuntakeskuksesta n. 5 km Oulun suuntaan, päätien välittömässä läheisyydessä. Radalla voidaan harjoittaa kaikkia normaaliin metsästysammuntaan kuuluvia lajeja. Taivalkosken ampujat järjestää radalla vuosittain useita yleisiä ammuntakilpailuja. Rataa on annettu myös puolustusvoimien käyttöön kertausharjoitusten ym. yhteydessä.

Tulevan kauden (2001) rhy:n omat kilpailut.

Kilpailu   Päivämäärä Järjestäjä        
Hirvenhiihto su.22.4  klo.16.00 Taivalkosken Ampujat Huom.Myös metsästäjäsarja
Ilmahirvi   su 6.5    klo.16.00 Taivalkosken Ampujat      
Hirvenjuoksu ke.6.6    klo.18.00 Taivalkosken Ampujat Huom.Myös metsästäjäsarja
Hirvi    su.8.7    klo.13.00 Loukusan Metsästäjät    
Luodikko   su.8.7    klo.13.00 Loukusan Metsästäjät    
Haulikko   to.16.8   klo.18.00 Taivalkosken Ampujat      
Eräpolku   la.18.8   klo.13.00 Rhy:n johtokunta      


Tulevan kesän 2001 hirvikoeammuntapäivät:
Metsästyskoeammuntoja järjestetään kesäkuussa torstaina 7.6. ja 14.6. ja heinäkuussa torstaina 5.7. alkaen kello 18.00. Elokuussa koeammunnat pidetään lauantaisin klo 09.00 - 11.00. (Ilmoittautuminen)