TAIVALKOSKEN RIISTANHOITOYHDISTYS


Taivalkosken riistanhoitoyhdistys kuuluu 40000-jäseniseen Oulun riistanhoitopiiriin ja edelleen Metsästäjäin keskusjärjestöön (MKJ), jonka kautta Suomen 300000 metsästäjän asioita hoidetaan.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on n. 1500 henkeä eli joka neljäs kunnassa asuva ja n. joka toinen miespuolinen asukas harrastaa metsästystä.

Kuvassa esitetään hirvenmetsästyksen saalis (yks/1000 ha) Taivalkosken ja sen ympäryskuntien alueella vuodesta 1980 alkaen. Vaikka 1990-luvulla hirvenmetsästyspaine oli suuri (Taivalkosken vuosisaalis n. 1.5 hirveä/1000 ha) on se ollut 2000-luvulla huomattavasti suurempi, v. 2010 pyydettiin jopa 3 yks./1000 ha. Viimeisten vuosien suuri pyyntimäärä on alentanut alueen hirvikantaa voimakkaasti. Toisaalta pitkäaikainen hirvikannan hoitotyö on tuottanut hyviä tuloksia. Metsästys on hyvin linjassa hirvikannan kokoon ja rakenteeseen nähden.